04 January 2022

Ringkasa Kurikulum ISMUBA Standar Isi dan Silabus

Demi memudahkan para ustadz dan guru dalam proses belajar mengajar disekolah Muhammadiyah, berikut ini kami sampaikan ringkasan Kurikulum ISMUBA sesuai dengan mata pelajaran dan tingkatannya.

 1. Tingkat SMA/SMK
  Bahasa Arab  DOWNLOAD PDF 
  Ke-Muhammadiyah-an  PROSES... 
  Fiqih  PROSES... 
  Al-Qur'an Hadits  PROSES... 
  Tarikh  PROSES... 
  Aqidah Akhlak  PROSES... 

Previous Post
Next Post

0 comments: